Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và cho thuê bất động sản (quy mô 36 căn, giá trị 90 tỷ won)

*Phương thức vận hành và phát triển
– Nền tảng Elysia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định cho dự án ở thời kỳ đầu và đạt lợi nhuận kinh doanh  thông qua bất động sản nhà ở trong nước
– Quản lý các dự án một cách chuyên nghiệp với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực.
– Hoàn thiện các mẫu thiết kế dựa trên những kinh nghiệm lâu năm.
– Tính toán tỷ lệ lợi nhuận khi tận dụng  các dữ liệu thu thập được như mật độ dân số, sự thuận tiện của giao thông đi lại và triển vọng cơ sở hạ tầng trong tương lai.