Nhóm phát triển và quản lý bất động sản

Có kinh nghiệm trong phát triển đa bất động sản, quản lý cho thuê, bí quyết bán hàng.

Lee Ye Ho

CFO

– CEO tại Bees Company
– Thiết kế viên tại phòng thiết kế cơ bản (Công ty Kỹ thuật Hàng hải & đóng tàu Daewoo)
– Tốt nghiệp Khoa Kiến trúc Hải quân và Kỹ sư hàng hải, Đại học Quốc gia Seoul.
– Chương trình Thạc sĩ ngành kỹ sư xưởng hàng hải, Đại học Quốc gia Seoul.
– Giấy chứng nhận nhà môi giới BĐS số 27
– Quản lý các hợp đồng cho thuê độc quyền và quản lý cơ sở môi giới chính thức cho Yeoksam Mars, chi nhánh trường ĐH Seoul.
– Tư vấn vận hành và cho thuê ở khu vực quận Dongjak và Gwanak

Lee Jae Cob

COO

– CTO tại Bees Company
– Kỹ sư tại STX offshore & shipbuilding Co.
– Tốt nghiệp kỹ sư ngành cơ khí, ĐH Han Yang.
– Quản lý các hợp đồng cho thuê độc quyền và quản lý cơ sở môi giới chính thức cho Yeoksam Mars, chi nhánh trường ĐH Seoul.
– Tư vấn vận hành và cho thuê ở quận Dongjak và Gwanak.

Nhóm phát triển

Tối đa hóa vận hành và chức năng các hệ thống thông qua kinh nghiệm phát triển đa dạng.

Lim Jung Gun

CEO

– SDI Samsung.
– Cty lập trình Ruby / ReactJS.
– Tốt nghiệp khoa Kỹ sư Hóa học và Sinh học, trường Đại học Quốc gia Seoul.

Cha Won Joon

Lập trình viên Full stack / Thiết kế Economy Token

– CEO tại BT BittyBridge.
– Chuyên gia phát triển Big Data.
– Tốt nghiệp kỹ sư Khoa Cơ khí và Vũ trụ trường đại học quốc gia Seoul.

Seo Dong Wook

Lập trình viên Full stack / Thiết kế Economy Token

– Công ty Posco,Wooahan
– Cty lập trình Ruby/ ReactJS.
– Tốt nghiệp Kỹ sư khoa kỹ thuật máy tính, đại học Seoul.

hóm PR / marketing

Có kinh nghiệm đa dạng trong hợp tác chiến lược, quảng bá nước ngoài

Brian Lee

Trưởng phòng PR / marketing

– Viện trưởng viện nghiên cứu Marketing quốc tế
– CHuyên gia quản lí nhân sự quốc tế

Jack Kor

Phòng Marketing đầu tư / Đối ngoại

– Tổng giám đốc Presszip (công ty chuyên về Target Advertisement)
– Xây dựng dự án bán cổ phiếu OTC
– Tốt nghiệp ngành Điện, Kỹ thuật Điện và khoa luật Đại học Dankook.