Kế hoạch ICO kín

Trước đợt ICO chính, chúng tôi tiến hành bán  ICO kín trước nhằm mục đích xác minh chu kỳ cốt lõi của Nền Tảng Elysia:

1) Tìm nguồn cung  tài sản BĐS

2) Token hóa cổ phần bất động sản và bán cho các nhà đầu tư,

3) Phân chia lợi nhuận từ việc cho thuê hàng tháng đến các nhà đầu tư.

Điều hạn bảo đảm

Điều khoản bảo đảm

Số lượng Closed-ICO: 170 triệu EL

Số lượng Token bán ra: 170 triệu EL

Hard cap: 170 tỷ KRW

Đồng thanh toán:KRW

Kế hoạch Closed ICO

Closed ICO lần thứ 1 (Tuần đầu tiên tháng 10, 2018)

Số lượng Token EL: 170 triệu

Giá EL [KRW]: 1

Mục tiêu gọi vốn [KRW]: 170 triệu

Kết quả gây quỹ [KRW]: 170 triệu

Phân bổ Token

Pie Chart

Phân phối quỹ

Pie Chart

ICO chính

Điều hạn bảo đảm

Lượng phát hành ICO: 7 tỷ EL

Lượng coin bán ra: 4 tỷ EL

Giá Token: 1 EL = 0.001 USD

Hard cap: 4M USD

Soft cap: 1M USD

Đồng thanh toán: USD, BTC, ETH

Phân bổ Token

Pie Chart

*Thời gian khoá:
1. Số lượng đối tác: Tiêu chuẩn từ ngày đầu tư, mở khoá sau 4 tháng: 30%/ sau 8 tháng: 30%/ sau 12 tháng : 40%.
2. Số lượng team: Mở khoá sau 2 năm tính từ ngày phát hành Mainnet.

Phân phối quỹ

Pie Chart