White Paper

Kiểm tra pháp lý mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của Elysia đã được kiểm duyệt và pháp nhân hóa bởi BKL LLC, công ty luật Howe (chuyên gia về lĩnh vực bất động sản) và công ty luật Singapore.

법률검토 기관

법무법인 태평양

한국 법 검토기관

 

TSMP Law Corporation

싱가포르 법 검토 기관